Skip to content
logo yayasan

Selayang Pandang Yayasan DTIK

Teruji & Terpuji

Kata Pengantar

Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarokatuh,

Bapak / Ibu Orangtua alumni dan Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, Sungguh beruntunglah putra-putri kita telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Kamil yang mana telah menjadi tujuan belajar yang tepat.

untuk anak-anak kita selama 6 (enam) tahun, tempat yang Insya Allah untuk bekal menghantarkan anak menjadi anak-anak sholeh dan sholehah yang kelak diharapkan akan menjadi anak yang sukses,

bermanfaat dan menyejukkan hati bagi orang tua dan masyarakat. Saat ini budaya apapun dan dari mana pun sudah tidak mungkin dapat dibendung lagi, maka diperlukan langkah-langkah yang bijaksana dari orang tua khususnya untuk dapat memfilter dan membentengi anak-anak kita dari pengaruh yang kurang baik pada masa-masa  sekarang.

Mengingat perjalanan anak-anak kita masih jauh kedepan maka perlu adanya persiapan yang serius dan matang untuk menghantarkan anak-anak kita dari setiap tahapan perkembangan baik fisik, intelektual, emosional, sosial, maupun spiritualnya. Kata bijak mengatakan,”siapa saja yang tahu akan jauhnya perjalanan maka hendaklah ia mempersiapkannya.” Yakni Dengan mengedepankanpembentukan karakter Qur’ani anak dan pengenalan kepada Pemilik dan Pengatur masa depan Allah SWT, kepada tauladan nabi Muhammad SAW, dan kepada cara hidup yang Islami.

Untuk itu kami sampaikan terimakasih atas komitmen dan kerjasamanya, bersama-sama menjaga dan mendidik putra-putri kita dengan baik dan penuh kasih sayang. Demikian, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, ridho, dan bimbingan-Nya.

Wassalamu’alaikum  Warahmatullohi Wabarokatuh

 

Ketua Yayasan DTIK

Aris Yadi, A.Md.

Ketua Yayasan DTIK